Основи інклюзивної освіти

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади, та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі».

Тобто це такий спосіб отримання освіти, коли учні або студенти з особливими освітніми потребами навчаються в загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання, – і це є альтернативою інтернатній системі, за якою вони утримуються та навчаються окремо від інших дітей, або домашньому та індивідуальному навчанню.

Але питання інклюзії варто розглядати не тільки в аспекті створення доступного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта в широкому сенсі передбачає створення рівних можливостей для всіх категорій дітей в Україні.

Жоден з них не має відчувати себе іншим – і це головне завдання інклюзії.

Докладніше про інклюзивну освіту

Для батьків

Для фахівців

Просто про інклюзивну освіту

Протидія булінгу

Статистичні дані

https://mon.gov.ua

Навчально-методичний посібник "Основи Інклюзивної освіти" можна переглянути та закачати:

  • на ресурсі електронної бібліотеки НАПН України
  • в Документах
  • Основи Інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник:/ за заг. ред.. Колупаєвої А.А. - К: «А. С. К.». 2012. - 308 с.
  • Рекомендовано Науково-методичною комісією із спеціальної педагогіки Науково-методичної Ради з питань освіти і науки, молоді і спорту України (Протокол №1 від 02.02.2012р.)

  • За загальною редакцією д. пед. н., проф. Колупаєвої А.А.

  • Колектив авторів: Колупаєва А.А., (1, 2, 3 розд.), Таранченко О.М. (4 розд.), Білозерська І.О. (5 розд.), Ленів З.П. (6, 7 розд.), Будяк Л.В. (8 розд.), Сак Т.В. (9, 10,11 розд.), Таранченко О.М., Найда Ю.М. (12 розд.)

  • Рецензенти: Максименко С.Д. д.психол. н., проф., дійсний член НАПН України; Вашуленко М.С. д.пед.н., проф., дійсний член НАПН України

    Поділитися: